NECESER trans web

Presentem el Kit konekta PRO, una “farmaciola” per a gestionar (i prevenir…) emergències 🙂

Dissenyat per a tot tipus d’acompanyants  de processos/conflictes (coaches, terapeutes, mediadors/es, treballadors/es socials, etc.), el nostre Kit Konekta PRO inclou:

  • Dues baralles konekta amb cartes amb instruccions i suggeriments de joc
  • Un quadern konekta Steps BLOC per a facilitar i guiar processos personals o grupals
  • Llistes de sentiments i necessitats impreses sobre cartolina plastificada d’alta qualitat
  • Suggeriments d’ús addicionals per a les cartes en combinació amb el bloc
  • Necesser en tela de color vermell per guardar i transportar els materials

Caja Bloc trans web

Per a més informació sobre el Kit konekta PRO, fés clic aquí.

Disponible en català o castellà.

[Molt aviat també disposarem del Kit konekta EDU, amb tot el que necessites per a treballar processos amb alumnes en centres educatius!]