Enllaços

Associació de Comunicació NoViolenta

 

CNVC (Centre per a la CNV) als E.U.A.

 

Eines per a la empatia

 

Productes GROK (en anglès – Cartes, imants, cartes per a nenes i nens, llibret, GROKit per a formació, etc.)

 

Associació Diversitat i Ciutadania (Mediació – Formació – Comunicació)

 

Coach de Familia (Coaching – Comunicación – Convivencia)

 

Llavor de Llum (Per una nova cultura)

 

Projecte AcoPe (Acompanyament Personal gratuït)

 

Despertando la Educación (Coaching – Desenvolupament personal – Resolució de conflictes – Gestió de grups)

 

Comunicación y Resolución de conflictos