simple.cat?

Perquè “simple”?

Som de l’opinió que crear una vida més plena passa per simplificar.  Volem advocar per a una vida més simple, enfocada en retrobar l’equilibri i la pau interior.

Eliminar tot allò que no es “essencial” ens apropa a la nostra “essència”.

Per això creem eines que ens ajuden a distingir entre la nostra inèrcia per a la dispersió i l’acumulació, i les nostres necessitats més senzilles y profundes, aquelles que ens poden portar una satisfacció més durable.

yarn_light green

Perquè “.cat”?

Dins de la tendència cap a la globalització i el “monocultiu”, creiem fermement que les solucions del futur passen per allò que és local i per a la “biodiversitat”.  Nosaltres vivim a Barcelona i volem utilitzar aquest domini per a reivindicar tot allò que és petit, local i poc comú. Per això també ens esforcem per oferir-te una web totalment bilingüe.

Apart d’això, ens encanten els gats.  I éssent una web té molt de sentit, perquè què seria d’internet sense gats? 😉

yarn_light orange